Q7 Riverside Complex Đào Trí,

10 nước có giá xăng rẻ nhất thế giới

10 nước có giá xăng rẻ nhất thế giới

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 1

1. Venezuela

Giá xăng tháng 12/2016: 0,01 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,02 USD/lít. Xếp hạng 2015: 1

Ảnh: Boombeets.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 2

2. Ả-rập Xê-út

Giá xăng tháng 12/2016: 0,24 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,16 USD/lít. Xếp hạng 2015: 4

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 3

3. Algeria

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 9

Ảnh: GlobalImages.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 4

4. Turkmenistan

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,22 USD/lít. Xếp hạng 2015: 5

Ảnh: Wikipedia.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 5

5. Kuwait

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,24 USD/lít. Xếp hạng 2015: 6

Ảnh: Getty Images.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 6

6. Ai Cập

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 7

7. Ecuador

Giá xăng tháng 12/2016: 0,39 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 8

8. Iran

Giá xăng tháng 12/2016: 0,40 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 10

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 9

9. Qatar

Giá xăng tháng 12/2016: 0,41 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 8

Ảnh: Peninsulatimes.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 10

10. Bahrain

Giá xăng tháng 12/2016: 0,42 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 7

Ảnh: Wikipedia.

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button