10 nước có giá xăng rẻ nhất thế giới

70dc89bb8d

10 nước có giá xăng rẻ nhất thế giới

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 1

1. Venezuela

Giá xăng tháng 12/2016: 0,01 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,02 USD/lít. Xếp hạng 2015: 1

Ảnh: Boombeets.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 2

2. Ả-rập Xê-út

Giá xăng tháng 12/2016: 0,24 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,16 USD/lít. Xếp hạng 2015: 4

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 3

3. Algeria

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 9

Ảnh: GlobalImages.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 4

4. Turkmenistan

Giá xăng tháng 12/2016: 0,28 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,22 USD/lít. Xếp hạng 2015: 5

Ảnh: Wikipedia.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 5

5. Kuwait

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,24 USD/lít. Xếp hạng 2015: 6

Ảnh: Getty Images.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 6

6. Ai Cập

Giá xăng tháng 12/2016: 0,34 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 7

7. Ecuador

Giá xăng tháng 12/2016: 0,39 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: N/A

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 8

8. Iran

Giá xăng tháng 12/2016: 0,40 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 10

Ảnh: Bloomberg.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 9

9. Qatar

Giá xăng tháng 12/2016: 0,41 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 8

Ảnh: Peninsulatimes.

10 nuoc co gia xang re nhat the gioi hinh anh 10

10. Bahrain

Giá xăng tháng 12/2016: 0,42 USD/lít

Giá xăng tháng 12/2015: 0,26 USD/lít. Xếp hạng 2015: 7

Ảnh: Wikipedia.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button