Q7 Riverside Complex Đào Trí,

Bổ sung các loại chứng thư số được dùng cho giao dịch tài chính điện tử

0942c794a4

Bổ sung các loại chứng thư số được dùng cho giao dịch tài chính điện tử

(Hungthinhland) – Theo Nghị định mới của Chính phủ, bên cạnh chứng thư số (CTS) do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp, bổ sung thêm 4 loại CTS được dùng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính.

Quy định mới về sử dụng chữ ký số trong giao dịch tài chính điện tử

Nghị định 156 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27 ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ngày 21/11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 156 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27 ngày 23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/1/2017, Nghị định 156 được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định về sử dụng chữ ký số.

Cụ thể, về sử dụng chữ ký số, Nghị định 27 quy định cơ quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số; Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp; Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể danh mục các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.

Còn tại Nghị định mới, các loại chứng thư số được sử dụng để ký số trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính được quy định cụ thể, bao gồm: Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; Chứng thư số được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; Chứng thư số nước ngoài được công nhận; Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam; Chứng thư số nước ngoài được chấp nhận trong giao dịch quốc tế.

Nghị định mới cũng quy định rõ: điều kiện, phạm vi và đối tượng sử dụng đối với từng loại chứng thư số trong hoạt động tài chính phải tuân theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Cơ quan tài chính tham gia giao dịch điện tử có ràng buộc bởi điều ước quốc tế về chữ ký số mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì phải thực hiện các điều ước theo điều ước quốc tế đó.

Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định cụ thể các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính bắt buộc phải sử dụng chữ ký số.

(Theo Ictnews)

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button