Các bước tính sổ thường trực tuyến qua VnExpress Pay

7aef6b145b

Các bước tính sổ thường trực tuyến qua VnExpress Pay

1. Hàng hóa, dịch mùa khuyến mại: Dịch mùa mua mã thẻ Điện thoại, mua mã thẻ Game, nộp tiền Điện thoại, nộp Tài khoản Game và dịch mùa tính sổ đâm một qua website http://pay.vnexpress.net mực Công ty cổ phần Dịch mùa thư từờng trực tuyến FPT.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

3. Khách dãy mực chương đệ trình khuyến mại: Khách dãy thực hành cạc giao thiệp mua mã thẻ Điện thoại, mua mã thẻ Game, nộp tiền Điện thoại di dộng ra cái vẻ trước, nộp tiền Tài khoản Game, tính sổ đâm một dịch mùa và dùng thẻ nội địa mực cạc Ngân dãy hài lòng tính sổ qua website http://pay.vnexpress.netmực Công ty cổ phần Dịch mùa thư từờng trực tuyến FPT.

4. Cơ beo giải thư từởng

5. Nội dung và thể lệ chi tiết mực chương đệ trình khuyến mại:

Trong thời kì diễn ra chương đệ trình:

  • – Khách dãy thực hành giao thiệp thành công mua mã thẻ Điện thoại hay là mã thẻ Game, nộp tiền ra Điện thoại di động ra cái vẻ trước hay là Tài khoản Game, tính sổ hóa một dịch mùa trên trang web http://pay.vnexpress.net mực Công ty cổ phần Dịch mùa thư từờng trực tuyến FPT sẽ nổi dự ra 03 chương đệ trình khuyến mại.

  • – Trong đấy, 200 Khách dãy có giao thiệp tính sổ hóa một dịch mùa trước tiên sẽ nổi ban tặng 50.000 cùng/ khách khứa.

  • – Hàng văn bằng theo doanh số giao thiệp thực hành trên trang pay.vnexpress.net mực Khách dãy, Khách dãy có doanh số giao thiệp mua mã thẻ Điện thoại và Game hay là nộp tiền Điện thoại di động ra cái vẻ trước và Tài khoản Game giàu nhất sẽ nổi ban tặng 500.000 cùng và 3 Khách dãy có doanh số giao thiệp giàu tiếp theo sẽ nổi ban tặng 200.000 cùng/ Khách dãy.

  • – Mỗi Khách dãy chỉ nổi hưởng tối đa 2 giải thư từởng Top 4 Khách dãy có doanh số giao thiệp giàu nhất văn bằng (trong đấy gồm 1 giải thư từởng Top 4 Khách dãy có doanh số giao thiệp mua Mã thẻ Điện thoại và Game giàu nhất văn bằng & 1 giải thư từởng Top 4 Khách dãy có doanh số giao thiệp Nạp tiền Điện thoại và Game giàu nhất văn bằng) trong thời kì diễn ra chương đệ trình khuyến mại

6. Hình thức ra cái vẻ thư từởng:

  • – Đối cùng chương đệ trình Top 4 Khách dãy có doanh số giàu nhất dãy văn bằng: Khách dãy sẽ nổi dời tiền giải thư từởng ra Tài khoản nhà băng theo đăng ký mực Khách dãy trong vòng 2 văn bằng kể tự ngày Chương đệ trình ban bố giải thư từởng theo văn bằng trên website http://pay.vnexpress.net, fan page mực chương đệ trình và nhấn nổi công nhấn nhấn thư từởng tự Khách dãy

  • – Đối cùng chương đệ trình 200 Khách dãy có giao thiệp Thanh dúm hóa một trước tiên: Khách dãy sẽ nổi mã thẻ giải thư từởng qua thư từ điện tử hử đăng ký công nhấn giao thiệp mực Khách dãy trong vòng 2 văn bằng kể tự khi chấm dứt chương đệ trình khuyến mại.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button