Các bước tính sổ túc trực tuyến qua VnExpress Pay

7aef6b145b

Các bước tính sổ túc trực tuyến qua VnExpress Pay

1. Hàng hóa, dịch mùa khuyến mại: Dịch mùa mua mã thẻ Điện thoại, mua mã thẻ Game, nộp tiền Điện thoại, nộp Tài khoản Game và dịch mùa tính sổ đổ một qua website http://pay.vnexpress.net mực Công ty cổ phần Dịch mùa túc trực tuyến FPT.

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

3. Khách đầu hàng mực chương đệ khuyến mại: Khách đầu hàng thực hành danh thiếp giao tế mua mã thẻ Điện thoại, mua mã thẻ Game, nộp tiền Điện thoại di dộng giả tảng trước, nộp tiền Tài khoản Game, tính sổ đổ một dịch mùa và dùng thẻ nội địa mực danh thiếp Ngân đầu hàng ưng tính sổ qua website http://pay.vnexpress.netmực Công ty cổ phần Dịch mùa túc trực tuyến FPT.

4. Cơ bấu giải thơ ấuởng

5. Nội dung và thể lệ chi tiết mực chương đệ khuyến mại:

Trong thời kì diễn ra chương đệ:

  • – Khách đầu hàng thực hành giao tế thành công mua mã thẻ Điện thoại hay mã thẻ Game, nộp tiền ra Điện thoại di động giả tảng trước hay Tài khoản Game, tính sổ hóa một dịch mùa trên trang web http://pay.vnexpress.net mực Công ty cổ phần Dịch mùa túc trực tuyến FPT sẽ nhằm dự ra 03 chương đệ khuyến mại.

  • – Trong đấy, 200 Khách đầu hàng có giao tế tính sổ hóa một dịch mùa trước hết sẽ nhằm ban tặng 50.000 cùng/ khách khứa.

  • – Hàng cạ theo doanh số giao tế thực hành trên trang pay.vnexpress.net mực Khách đầu hàng, Khách đầu hàng có doanh số giao tế mua mã thẻ Điện thoại và Game hay nộp tiền Điện thoại di động giả tảng trước và Tài khoản Game giàu nhất sẽ nhằm ban tặng 500.000 cùng và 3 Khách đầu hàng có doanh số giao tế giàu tiếp theo sẽ nhằm ban tặng 200.000 cùng/ Khách đầu hàng.

  • – Mỗi Khách đầu hàng chỉ nhằm hưởng tối đa 2 giải thơ ấuởng Top 4 Khách đầu hàng có doanh số giao tế giàu nhất cạ (trong đấy gồm 1 giải thơ ấuởng Top 4 Khách đầu hàng có doanh số giao tế mua Mã thẻ Điện thoại và Game giàu nhất cạ & 1 giải thơ ấuởng Top 4 Khách đầu hàng có doanh số giao tế Nạp tiền Điện thoại và Game giàu nhất cạ) trong thời kì diễn ra chương đệ khuyến mại

6. Hình thức giả tảng thơ ấuởng:

  • – Đối cùng chương đệ Top 4 Khách đầu hàng có doanh số giàu nhất đầu hàng cạ: Khách đầu hàng sẽ nhằm dời tiền giải thơ ấuởng ra Tài khoản nhà băng theo đăng ký mực Khách đầu hàng trong vòng 2 cạ kể trường đoản cú ngày Chương đệ ban bố giải thơ ấuởng theo cạ trên website http://pay.vnexpress.net, fan page mực chương đệ và nhấn nhằm công nhấn nhấn thơ ấuởng trường đoản cú Khách đầu hàng

  • – Đối cùng chương đệ 200 Khách đầu hàng có giao tế Thanh dúm hóa một trước hết: Khách đầu hàng sẽ nhằm mã thẻ giải thơ ấuởng qua thơ ấu điện tử thoả đăng ký công nhấn giao tế mực Khách đầu hàng trong vòng 2 cạ kể trường đoản cú khi chấm dứt chương đệ khuyến mại.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button