Chi ăn xài từ bỏ 5.000 với qua thẻ tín dụng TPBank tốt dấn quà

66001b7f9d

Chi ăn xài từ bỏ 5.000 với qua thẻ tín dụng TPBank tốt dấn quà

Ngân đầu hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) còn triển khai chương trình “Khách đầu hàng thân thiết, trữ chấm trố quà” – TPBank Loyalty dành cho khách đầu hàng gửi kiệm ước hay là ăn xài văn bằng thẻ tín dụng hạng nhà băng.

Theo đấy, chỉ cần ăn xài 5.000 với qua thẻ tín dụng, khách đầu hàng sẽ đặng cọng đơn chấm ra mạng chấm trữ lũy và có thời cơ quy trố ra giàu phần quà giá trị.

Theo lãnh đạo nhà băng, chấm mới hạng chương trình là khách đầu hàng có thể thực hành trố quà bất kỳ khi nào, 24/7 trực tính trên vận dụng TPBank eBank. Quà biếu sẽ đặng gửi trực tiếp tới khách đầu hàng theo địa chỉ khách đầu hàng đăng ký tối đa trong suốt 10 ngày kể trường đoản cú khi khách đầu hàng có đề nghị trố quà.

Website: www.tpb.vn hay là hotline: 1800585885

Tích lợi lũy càng giàu chấm, khách đầu hàng càng có thời cơ dấn quà biếu giá trị. Khách đầu hàng cũng có thể dùng chấm thưởng đặt quy trố trải qua dặm bay Vietnam Airlines, voucher mua sắm tại siêu thị BigC, Lazada, Thế giới di động, hệ thống Charles & Keith, Top Shop, Top Man hay là cạc sản phẩm hạng TPBank như hoài thường niên thẻ tín dụng…

TPBank Loyalty là chương trình tri ân cạc khách đầu hàng thân thiết đặng nhà băng triển khai trường đoản cú năm 2014. Với những cải tiến, nhân thể ích lợi hơn, nhà băng kỳ vẳng chương trình sẽ tiễn đưa tới cho khách đầu hàng giàu niềm vui khi dùng dịch vụ hạng TPBank.

Thanh Thư

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button