Hà Nội: Không được kinh doanh tại căn hộ chung cư

7bc2bc8bbb

Hà Nội: Không được kinh doanh tại căn hộ chung cư

(Hungthinhland) – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo về việc không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Hà Nội: Không được kinh doanh tại căn hộ chung cư

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gửi các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, yêu cầu các đơn vị này không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư.

Đối với trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh/tổ chức đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là nhằm thực hiện quy định tại khoản 11, Điều 6 luật nhà ở năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), trong đó một trong các hành vi bị cấm là sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Theo quy định tại khoản 7, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/12/2015) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở về xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở:

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nêu rõ các trường hợp vi phạm sẽ bị các cơ quan liên quan kiểm tra và xử lý theo quy định.

(Theo Soha News)

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button