Q7 Riverside Complex Đào Trí,

Hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch

Hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch

(Hungthinhland) – Hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch trong năm 2016, cần được theo dõi, đánh giá…

Hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch

Năm 2016, theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng chậm lại, tăng 12,5% so với cuối năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng tới 28,3% của năm 2015.

Đây là lưu ý của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia về diễn biến của tín dụng năm 2016, trong một báo cáo vừa công bố.

Báo cáo này cho biết, trong năm 2016, tín dụng tăng trưởng khá, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, cả năm ước tăng 18%.

Về cơ cấu, tín dụng cho công nghiệp và các hoạt động dịch vụ khác vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tạo điều kiện để tăng trưởng của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ liên tục cải thiện.

Trong diễn biến tín dụng 2016, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhấn mạnh đến xu hướng gia tăng mạnh của tín dụng tiêu dùng, góp phần duy trì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ so với GDP.

Cụ thể, tín dụng tiêu dùng 2016 ước tăng tới 39% so với cuối năm 2015, chiếm 11,4% tổng tín dụng (năm 2015 là 9,8%). Trong đó, gần 50% tín dụng tiêu dùng tập trung vào cho vay sửa chữa nhà, mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương của khách hàng vay. Đây cũng là điểm kết nối với diễn biến của tín dụng bất động sản.

Năm 2016, theo báo cáo trên của Ủy ban, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tăng chậm lại, tăng 12,5% so với cuối năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng tới 28,3% của năm 2015. Tương ứng, tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản chỉ chiếm 8,4% tổng tín dụng, giảm nhẹ so với tỷ trọng 8,8% trong năm trước.

Tín dụng đầu tư và kinh doanh bất động sản tập trung chủ yếu vào nhu cầu xây dựng, sửa chữa và mua nhà để ở, nhà để ở kết hợp với cho thuê (34,3%); xây dựng khu đô thị (19%); đầu tư kinh doanh bất động sản khác (nhà hàng, khách sạn để bán, cho thuê) 21,8%.

“Tuy nhiên, tín dụng tiêu dùng tăng mạnh, trong đó gần 50% tập trung vào lĩnh vực bất động sản cho thấy hình thái tín dụng bất động sản có sự chuyển dịch và cần được theo dõi, đánh giá”, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lưu ý.

(Theo VnEconomy)

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button