Kienlongbank bổ dụng Phó tổng giám đốc mới

ff0c458e9d

Kienlongbank bổ dụng Phó tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Hoàng An tốt nghiệp Đại học Ngân dính dáng TP HCM và có cận 10 năm hoạt đụng trong suốt lĩnh vực ngân dính dáng.

Trước khi giữ chức phận Phó tổng giám đốc Kienlongbank, ông thoả đảm trách lắm vị trí quan yếu tại ngân dính dáng như trợ lý Chủ ngoẹo Hội cùng quản trị Kienlongbank; Giám đốc Kienlongbank chi nhành ta Rạch Giá, Giám đốc Kienlongbank chi nhành ta Nhà Bè.

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó tổng giám đốc Kienlongbank.

Qua các vị trí đả tác, ông Nguyễn Hoàng An thoả có những tắt hùn tích cực ra kết quả hoạt đụng kinh dinh cụm từ Kienlongbank.

Với vai trò “đầu tàu” cụm từ Kienlongbank Rạch Giá – chi nhành ta có quy mô loại đơn trong suốt hệ thống ngân dính dáng, ông đồng tập thể cán bộ, viên chức tiễn chân đơn vị hoàn tất xuất sắc cạc chỉ tiêu kinh dinh, tắt hùn đáng kể trong suốt kết quả hoạt đụng chung của ngân dính dáng.

Theo Kienlongbank, việc bổ nhậm chức phận đối xử cùng ông Nguyễn Hoàng An nhằm hoàn thiện đơn phần bộ máy quản trị điều hành ta, tiễn chân ngân dính dáng tiếp tục phát triển an toàn và bền vững trong suốt giai đoạn sắp tới.

Thanh Thư

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button