Kienlongbank bổ nhậm Phó tổng giám đốc mới

ff0c458e9d

Kienlongbank bổ nhậm Phó tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Hoàng An tốt nghiệp Đại học Ngân vấy TP HCM và có cận 10 năm hoạt rượu cồn trong suốt lĩnh vực ngân vấy.

Trước khi giữ chức phận Phó tổng giám đốc Kienlongbank, ông hở gánh vác lắm vị trí quan yếu tại ngân vấy như trợ lý Chủ viên tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank; Giám đốc Kienlongbank chi nhành ta Rạch Giá, Giám đốc Kienlongbank chi nhành ta Nhà Bè.

Ông Nguyễn Hoàng An – Phó tổng giám đốc Kienlongbank.

Qua các vị trí đả tác, ông Nguyễn Hoàng An hở có những tắt hùn tích cực ra kết quả hoạt rượu cồn kinh dinh mực Kienlongbank.

Với vai trò “đầu tàu” mực Kienlongbank Rạch Giá – chi nhành ta có quy mô loại đơn trong suốt hệ thống ngân vấy, ông đồng tập thể cán bộ, viên chức tiễn đơn vị hoàn tất xuất sắc danh thiếp chỉ tiêu kinh dinh, tắt hùn đáng kể trong suốt kết quả hoạt rượu cồn chung của ngân vấy.

Theo Kienlongbank, việc bổ dụng chức phận đối xử đồng ông Nguyễn Hoàng An nhằm hoàn thiện đơn phần bộ máy quản trị điều hành ta, tiễn ngân vấy tiếp tục phát triển an toàn và bền vững trong suốt giai đoạn sắp tới.

Thanh Thư

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button