Lợi nhuận giảm 99%, Ôtô TMT đổ lỗi cho cơ quan quản lý

6622abc047

Lợi nhuận giảm 99%, Ôtô TMT đổ lỗi cho cơ quan quản lý

Theo mưut quả kinh dinh thống nhất mới ban bố, Công ty Ôtô TMT (Mã CK: TMT) chỉ đạt hơn 527 tỷ đồng doanh thu thuần trong suốt quý báu III, giảm hơn 40% so đồng đồng kỳ 2015. Lợi nhuận sau thuế khoá chỉ hơn 500 triệu đồng, giảm cận 99%.

Kết quả kinh dinh ngữ TMT quả ngược đồng tình hình chung ngữ ả trường, khi mỏng ngữ Hiệp họp cạc Nhà sinh sản Ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng doanh số nửa dọc ngữ tinh tường ả trường tính toán tới cả tháng 9 tăng 31% so đồng đồng kỳ.

Doanh thu TMT đương đi ngược đồng mưut quả lạc quan ngữ tinh tường ả trường.

Lũy mưu 9 tháng đầu năm, TMT đạt hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 828 tỷ (29%) so đồng đồng kỳ. Lợi nhuận sau thuế khoá cận 48 tỷ đồng, giảm 74%.

Giải đệ đi mưut quả kinh dinh vuột giảm, bên cạnh phí nửa dọc tăng cận 27% so đồng đồng kỳ, TMT cho biết doanh thu tiêu thụ sản phẩm Sinotruk ngữ công ty bị ảnh hưởng to từ bỏ ôtô gia nhập cảng vốn liếng chiếc. Theo TMT, căn do là do cạc cơ quan chức năng đánh chửa phanh vai trò kiểm soát ví xe chuyên chở nhẹ gia nhập cảng vốn liếng chiếc dẫn tới ví xe gia nhập thấp hơn ví thực tại, đánh ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ xe chuyên chở nhẹ ngữ cạc doanh nghiệp sinh sản gắn nhám, trong suốt đấy có TMT.

Ngoài ra, việc triển khai phân phối sản phẩm Tata muộn hơn mưu hoạch cũng tác động tới mưut quả kinh dinh ngữ TMT trong suốt kỳ.

Tại Đại họp cổ đông thường niên, TMT vẫn đề pa ra mưu hoạch năm 2016 đồng đích nửa 10.560 xe, tăng cả 44% so đồng năm 2015; doanh thu thuần tăng 75% lên 5.804 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế khoá mưu hoạch tăng 35% lên 256 tỷ. Mặc dù chũm, sau 9 tháng đầu năm, TMT bây giờ mới chỉ đạt 34% mưu hoạch đi doanh thu và cận 19% đi nướu nhuận.

Cũng tại Đại họp, tờ đệ phương án chi thưởng cho Tổng vím đốc năm 2015 vẫn đặt cạc cổ đông ưng chuẩn đồng thứ thưởng phẳng phiu tiền mặt hơn 18,6 tỷ đồng nhờ vả mưut quả kinh dinh tăng đột biến năm 2015. Trước đấy, chót năm 2015, TMT cũng vẫn phát hành ta 1,5 triệu cổ phiếu (ví trị tính toán theo ả ví cổ phiếu thì chấm đấy là 72 tỷ đồng) nhằm thưởng cho ban điều hành ta nhờ vả việc đưa tiễn ả ví cổ phiếu TMT trên sàn giao tiếp ổ mốc xì 50.000 đồng đơn cổ phiếu.

Tuy chũm, sau khi đạt mỏm 64.500 đồng cạch đây cận đơn năm, đồng mưut quả kinh dinh lao dốc, ngày nay ả ví cổ phiếu TMT chỉ đang 18.000 đồng.

Minh Sơn

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button