Người sử dụng ở TP HCM đền rồng sử dụng máy tính được mua lũ online

79a3d3bc7b

Người sử dụng ở TP HCM đền rồng sử dụng máy tính được mua lũ online

Tháng 3/2016, công ty nghiên cứu Intage Group (Nhật Bản) nhỉ khảo sát những người mua quy hàng thường trực tuyến tại 4 tỉnh thành to ở lệ Á gồm Delhi (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan) và TP HCM (Việt Nam) bay nếp sử dụng buồn ngữ gia tộc.

Kết trái cho chộ những người mua quy hàng thường trực tuyến ít ra đơn lần trong vòng 6 tháng (trước thì chấm khảo sát) tại TP HCM sử dụng máy tính có hơn những buồn bị khác. Hơn đơn bán người dự khảo sát cho biết sử dụng PC và laptop được tốt và mua sản phẩm trên số mệnh, kế đến là smartphone và máy tính bảng.

Trong khi đấy, phần đông người dân tại tỉnh thành Delhi (Ấn Độ) cho biết gia tộc sử dụng điện thoại thông tỏ tui được mua quy hàng thường trực tuyến, chỉ số ít sử dụng máy tính bàn hay là laptop.

Phần to người sử dụng tại Jakarta và Bangkok thực hành việc mua sắm qua điện thoại, cao hơn có so đồng cây người sử dụng máy tính được bàn, laptop hay máy tính bảng. So đồng Delhi, ở Jakarta có dạo 20% người sử dụng sử dụng máy tính bàn hay là laptop, trong khi có 15% sử dụng máy tính bảng. Trong khi đấy, tại Bangkok, tỷ lệ sử dụng buồn bị khác ngoài smartphone lên đến 40%.

Hải Khanh

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button