Người sử dụng ở TP HCM đền sử dụng máy tính đặng mua hát bộ online

Người sử dụng ở TP HCM đền sử dụng máy tính đặng mua hát bộ online

Tháng 3/2016, công ty nghiên cứu Intage Group (Nhật Bản) hãy khảo sát những người mua dọc thường trực tuyến tại 4 thành thị to ở luỵ Á gồm Delhi (Ấn Độ), Jakarta (Indonesia), Bangkok (Thái Lan) và TP HCM (Việt Nam) đi nếp sử dụng tơ màng mức hụi.

Kết trái cho chộ những người mua dọc thường trực tuyến ít ra đơn lần trong vòng 6 tháng (trước thì chấm khảo sát) tại TP HCM sử dụng máy tính giàu hơn những tơ màng bị khác. Hơn đơn bán người dự khảo sát cho biết sử dụng PC và laptop tốt nổi và mua sản phẩm trên số mệnh, kế đến là smartphone và máy tính bảng.

Trong khi đấy, phần đông người dân tại thành thị Delhi (Ấn Độ) cho biết hụi sử dụng điện thoại thông tỏ tớ tốt mua dọc thường trực tuyến, chỉ số ít sử dụng máy tính bàn hay laptop.

Phần to người sử dụng tại Jakarta và Bangkok thực hành việc mua sắm qua điện thoại, cao hơn giàu so đồng cây người sử dụng máy tính tốt bàn, laptop hay máy tính bảng. So đồng Delhi, ở Jakarta có lớp 20% người sử dụng sử dụng máy tính bàn hay laptop, trong khi có 15% sử dụng máy tính bảng. Trong khi đấy, tại Bangkok, tỷ lệ sử dụng tơ màng bị khác ngoài smartphone lên đến 40%.

Hải Khanh

Người sử dụng ở TP HCM đền sử dụng máy tính đặng mua hát bộ online
Đánh giá bài viết

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


 
8x dam sen, 8x plus, 8x rainbow, lavita charm, saigon mia, moonlight boulevard, moonlight park view, moonlight residences, sky center, richmond city, florita, vung tau melody, melody residences, lavita garden, 9 view Apartment, citizents, golden bay, sentosa villas, cam ranh mystery, Tiến độ dự án saigon mia, Tiến độ dự án moonlight boulevard, Tiến độ dự án moonlight park view, Tiến độ dự án moonlight residences, Tiến độ dự án sky center, Tiến độ dự án richmond city, Tiến độ dự án florita, Tiến độ dự án vung tau melody, Tiến độ dự án melody residences, Tiến độ dự án lavita garden, Tiến độ dự án 9 view Apartment, Tiến độ dự án golden bay, Tiến độ dự án cam ranh mystery villas,