Ông thép cuốn Việt Nam bị xem của phá giá tối đa 113% tại Mỹ

614ec5764e

Ông thép cuốn Việt Nam bị xem của phá giá tối đa 113% tại Mỹ

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), DOC hả ban hành kết luận rút cuộc trong suốt mùa việc điều tra chống nửa phá giá đối xử đồng sản phẩm ống thép lôi cuốn carbon từ vứt cạc nác Oman, UAE, Pakistan và Việt Nam.

Cơ quan tiền nè xác định biên độ phá giá sản phẩm thứ cạc doanh nghiệp Việt tham dự cộng tác trong suốt quá trình điều tra là 0-6,27%, vội cận 6 dò so đồng quyết định sơ bộ mà DOC ban bố cạch đây 4 tháng.

Thép carbon thứ cạc doanh nghiệp Việt Nam xuất qua Mỹ có trạng thái bị áp thuế khoá chống nửa phá giá, mực cao nhất đến hơn 113%.

Mức biên độ nửa phá giá đồng cạc doanh nghiệp chẳng cộng tác trong suốt quá trình điều tra là 113,18%, chẳng đổi thay so đồng quyết định chập tháng 6/2016 mà DOC đưa ra. Mức biên độ mà cạc doanh nghiệp thép Việt Nam bị áp cao hơn giàu so đồng cạc nác khác trong suốt danh sách điều tra dò nè thứ DOC.

Cụ trạng thái, biên độ nửa phá giá mà mà DOC ứng dụng đồng cạc doanh nghiệp thứ UAE là 5,58 – 6,43%, Pakistan là 11,8%, Oman là 7,24%. Riêng Pakistan bị điều tra thêm hết chống trợ cấp đồng mực biên độ trợ cấp xác định là 64,81%.

Trong thời đoạn tiếp theo, Ủy ban thương nghiệp quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận chạy thiệt hại đối xử đồng ngành sinh sản nội địa thứ Hoa Kỳ, dự định ban bố ra ngày 5/12/2016.

Trong trường hợp nếu như ITC xác định tồn tại thiệt hại đồng sinh sản nội địa do vấy nửa phá giá, trợ cấp hoi ra thời lệnh áp thuế khoá sẽ đặt DOC ban hành, dự định ra ngày 12/12/2016. Ngược lại, mùa việc sẽ đặt huỷ vứt.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button