PV Drilling giảm 94% lời vì giá như ơ

f6a4dbb9c3

PV Drilling giảm 94% lời vì giá như ơ

Theo thưa tài chính mới xuể Tổng đả ty Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí – PV Drilling (Mã CK: PVD) ban bố, doanh thu thống nhất trong suốt quý báu III đạt hơn 1.189 tỷ với, giảm 67,7% so đồng với kỳ. Lợi nhuận sau thuế má giảm tới 94%, đương cận 33 tỷ với so đồng mãot quả cận 600 tỷ với đạt xuể trong suốt quý báu III năm 2015. Trong đấy, phần nướu nhuận từ bỏ đả ty liên doanh, liên mãot chỉ đương một phần ba.

Theo giảng điệu cụm từ PV Drilling, Tổng đả ty không trung có giàn khoan mướn hoạt động trong suốt quý báu III, trong suốt khi với kỳ có 3,5 giàn. Hiệu suất dùng danh thiếp tài sản nào chỉ đạt 62%, trong suốt khi một ví cho mướn giảm khoẻ từ bỏ 55-60%. Khối cây đả việc và một ví danh thiếp dịch vụ liên can tới giàn khoan cũng giảm 40-60%.

Lũy mão 9 tháng đầu năm, doanh thu cụm từ PV Drilling chỉ hơn 4.500 tỷ với, có chửa tới một bán với kỳ. Lợi nhuận sau thuế má cận 86 tỷ với, giảm 91%. Tỷ suất đâm lãi trên tổng tài sản (ROA) trong suốt 9 tháng đầu năm có chửa tới 1%.

Lợi nhuận cụm từ PV Drilling trong suốt quý báu III xuống mực thấp nhất 10 năm kể từ bỏ khi niêm yết trên HOSE.

Đây không trung giả dụ mãot quả quá bất thần đối xử đồng doanh nghiệp vì thực tiễn trớn lao đốc cụm từ hoạt động kinh dinh hỉ bắt đầu diễn ra từ bỏ năm 2015, với đồng trớn buột giảm cụm từ ví dù thô kệch thế giới. Trước đấy, PV Drilling hỉ ghi nhận mãot quả kinh dinh tăng đột biến ra năm 2014 khi ví dù đương trên mốc xì 100 USD một cỗ áo (lãi sau thuế má 2.540 tỷ với).

Khi đấy, PV Drilling cho biết, thị trường dù khí sôi động hỉ giúp một ví mướn giàn khoan tăng bình quân 8% lên mực 150.000-160.000 USD một ngày so đồng năm 2013, số cây giàn khoan mướn bình quân tăng. Cùng đồng đấy, danh thiếp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan như đo khí karota, kéo thả ống chống, đo địa phiết lý giếng khoan khai khẩn sớm và danh thiếp dịch vụ cung tương ứng nhân dịp đả đều tăng hết khoẻ.

Tuy nhiên, tới chót năm 2014, ví dù hỉ bất thần lao dốc phai ngưỡng 50-60 USD một cỗ áo và điều nào hỉ tác động trực tiếp tới hoạt động kinh dinh cụm từ Tổng đả ty liền tù tù năm sau đấy.

Kết thú nhận năm 2015, PV Drilling ghi nhận mãot quả kinh dinh buột giảm trên 30% trưởng doanh thu và nướu nhuận sau thuế má so đồng năm 2014. Nguyên nhân dịp xuể Tổng đả ty điệu đệ là vì một ví mướn giàn khoản giảm bình quân 15-20%, việc làm cụm từ danh thiếp giàn khoan mướn bị tâu giảm, số cây mướn giảm một bán so đồng với kỳ. Ngoài ra, một ví những hoạt động dịch vụ và khối cây đả việc cũng giảm 15-30%.

Đến đầu năm 2016, dù rằng ví dù hỉ phần nào định hình bình diện văn bằng ví mới mà lại trớn lao dốc hoạt động kinh dinh cụm từ PV Drilling hử có chửa có chấm ngừng. Kỷ lục nướu nhuận thấp nhất liên tục tĩu bị phá vỡ qua 2 quý báu đầu năm và tới quý báu III, PV Drilling hỉ ghi nhận mực thấp nhất trong suốt 10 năm kể từ bỏ khi niêm yết trên HOSE ra năm 2006.

Minh Sơn

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button