PV Drilling giảm 94% nhời vì ví ô

f6a4dbb9c3

PV Drilling giảm 94% nhời vì ví ô

Theo thưa tài chính mới đặt Tổng tiến đánh ty Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí – PV Drilling (Mã CK: PVD) ban bố, doanh thu thống nhất trong suốt quý ví III đạt hơn 1.189 tỷ đồng, giảm 67,7% so đồng đồng kỳ. Lợi nhuận sau thuế má giảm tới 94%, đang cận 33 tỷ đồng so đồng mãot quả cận 600 tỷ đồng đạt đặt trong suốt quý ví III năm 2015. Trong đấy, phần nướu nhuận trường đoản cú tiến đánh ty liên doanh, liên mãot chỉ đang một phần ba.

Theo giảng áp tống ngữ PV Drilling, Tổng tiến đánh ty đừng có giàn khoan mướn hoạt động trong suốt quý ví III, trong suốt khi đồng kỳ có 3,5 giàn. Hiệu suất dùng cạc tài sản nào chỉ đạt 62%, trong suốt khi một ví cho mướn giảm bạo trường đoản cú 55-60%. Khối cây tiến đánh việc và một ví cạc dịch vụ can hệ tới giàn khoan cũng giảm 40-60%.

Lũy mão 9 tháng đầu năm, doanh thu ngữ PV Drilling chỉ hơn 4.500 tỷ đồng, có chửa tới một bán đồng kỳ. Lợi nhuận sau thuế má cận 86 tỷ đồng, giảm 91%. Tỷ suất đổ lãi trên tổng tài sản (ROA) trong suốt 9 tháng đầu năm có chửa tới 1%.

Lợi nhuận ngữ PV Drilling trong suốt quý ví III xuống mực tàu thấp nhất 10 năm kể trường đoản cú khi niêm yết trên HOSE.

Đây đừng nếu như mãot quả quá bất thần đối xử đồng doanh nghiệp vị thực tiễn trớn lao đốc ngữ hoạt động kinh dinh thoả bắt đầu diễn ra trường đoản cú năm 2015, đồng đồng trớn buột giảm ngữ ví ô dù thô kệch thế giới. Trước đấy, PV Drilling thoả ghi nhận mãot quả kinh dinh tăng đột biến ra năm 2014 khi ví ô dù đang trên mốc xì 100 USD một săng (lãi sau thuế má 2.540 tỷ đồng).

Khi đấy, PV Drilling cho biết, thị trường ô dù khí sôi động thoả giúp một ví mướn giàn khoan tăng bình quân 8% lên mực tàu 150.000-160.000 USD một ngày so đồng năm 2013, số cây giàn khoan mướn bình quân tăng. Cùng đồng đấy, cạc dịch vụ kỹ thuật giếng khoan như đo khí karota, kéo thả ống chống, đo địa quật lý giếng khoan khai hoang sớm và cạc dịch vụ cung tương ứng nhân dịp tiến đánh đều tăng hết bạo.

Tuy nhiên, tới chót năm 2014, ví ô dù thoả bất thần lao dốc chạy ngưỡng 50-60 USD một săng và điều nào thoả tác động trực tiếp tới hoạt động kinh dinh ngữ Tổng tiến đánh ty thẳng tắp năm sau đấy.

Kết ưa năm 2015, PV Drilling ghi nhận mãot quả kinh dinh buột giảm trên 30% trưởng doanh thu và nướu nhuận sau thuế má so đồng năm 2014. Nguyên nhân dịp đặt Tổng tiến đánh ty áp tống đệ là vị một ví mướn giàn khoản giảm bình quân 15-20%, việc làm ngữ cạc giàn khoan mướn bị hốt giảm, số cây mướn giảm một bán so đồng đồng kỳ. Ngoài ra, một ví những hoạt động dịch vụ và khối cây tiến đánh việc cũng giảm 15-30%.

Đến đầu năm 2016, mặc ô dù ví ô dù thoả phần nào định hình phương diện phẳng phiu ví mới mà lại trớn lao dốc hoạt động kinh dinh ngữ PV Drilling thoả có chửa có chấm ngưng. Kỷ lục nướu nhuận thấp nhất liên thô lỗ bị phá vỡ qua 2 quý ví đầu năm và tới quý ví III, PV Drilling thoả ghi nhận mực tàu thấp nhất trong suốt 10 năm kể trường đoản cú khi niêm yết trên HOSE ra năm 2006.

Minh Sơn

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button