Sở giao thiệp chứng khoán TP HCM có tân Chủ ngóm

974a941b9b

Sở giao thiệp chứng khoán TP HCM có tân Chủ ngóm

Quyết dân đinh đặng lãnh đạo Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nác ban bố ngày 31/10 và có hiệu lực tự 1/11.

Ông Trần Văn Dũng tang vách Chủ viên tịch HOSE tự 1/11. Ảnh: N.M

Theo đấy, ông Trần Văn Dũng – Phó chủ toạ Hội cùng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở trao tiếp chứng khoán TP HCM (HOSE) đặng bổ nhậm giữ chức Chủ viên tịch, vắt cho ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thì, ông Lê Hải Trà – vách viên Hội cùng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HOSE cũng đặng trao gánh vác Ban điều hành ta.

Ông Trần Văn Dũng vốn dĩ liếng là Chủ viên tịch Hội cùng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Sở Giao nhếch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiệm kỳ 2012-2015. Cuối tháng 2/2016, ông Dũng đặng điều hễ và bổ nhậm giữ chức Phó chủ toạ kiêm Tổng giám đốc HOSE vắt cho bà Phan Thị Tường Tâm nghỉ hưu.

Trong năm 2015, Bộ Tài chính hãy đệ Thủ tướng tá đề án sáp nhập 2 Sở Giao nhếch chứng khoán HOSE và HNX, vách Sở Giao nhếch chứng khoán Việt Nam. Đơn vì chưng sau sáp nhập là doanh nghiệp Nhà nác, hoạt hễ dưới hình thức công ty 100% vốn dĩ Nhà nác.

Minh Sơn

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button