Sự cố gắng Galaxy Note 7 tác động chửa đáng kể tới kim ngạch xuất khẩu

29915ade46

Sự cố gắng Galaxy Note 7 tác động chửa đáng kể tới kim ngạch xuất khẩu

Trong ít tình hình kinh tế tựng lớp tháng 10, Tổng cục súc Thống kê hãy tiễn đưa ra những đánh giá đi tác động hạng việc Samsung thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7 đối xử với hoạt động xuất khẩu. Đại gia đến tự Hàn Quốc nà tự vài ba năm trở lại đây hãy tắt góp phần to trong suốt cơ bấu xuất khẩu mặt dính líu điện thoại di động và thiêng kiện hạng Việt Nam, cũng như có vai trò đừng rỏ trong suốt kim ngạch xuất trưởngng nói chung.

Tuy nhiên, Tổng cục súc Thống kê cho biết, thực tiễn, sự vậy Galaxy Note 7 giờ tác động chửa đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu hạng toán dính líu trên. Nguyên nhân dịp theo cơ quan tiền quản lý là đơn phần Galaxy Note 7 hạng cạc nhà máy Samsung tại Việt Nam sinh sản tốt phân phối bộc trực tại thị trường trong suốt nác, trong suốt khi xuất khẩu sản phẩm nà giờ choán tỷ trọng đừng to.

Sự vậy khuyết chấm pin hạng Samsung Galaxy Note 7 giờ tác động chửa đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu hạng toán dính líu điện thoại và thiêng kiện. Ảnh: Reuters

Mặt khác, theo cơ quan tiền thống kê, Samsung Việt Nam hãy đẩy mạnh xuất khẩu cạc thòng sản phẩm điện thoại khác được bù ra sự tuột giảm kim ngạch xuất khẩu hạng mặt dính líu nà.

“Trong 15 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hạng riêng toán dính líu điện thoại và thiêng kiện đạt 1,35 tỷ USD, tăng 2,1% so với với kỳ 2015. Ước xem kim ngạch xuất khẩu toán dính líu điện thoại và thiêng kiện tháng 10 năm nay tăng 5% so với với kỳ năm ngoái”, Tổng cục súc Thống kê cứ liệu.

Cơ quan tiền nà cũng dự báo sự vậy Galaxy Note 7 có thể chỉ đả tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hạng trưởng năm 2016 giảm kiếm 0,3 chấm phần trăm, đơn chừng độ tốt đánh giá đừng to.

Tổng cục súc Thống kê cho biết, xem chung 10 tháng năm nay, kim ngạch dính líu hóa xuất khẩu mê xem đạt 144,1 tỷ USD, tăng 7,2% so với với kỳ năm trmê. Trong đấy, mặt dính líu điện thoại và thiêng kiện đạt 28,3 tỷ USD, tăng 10,3%.

Năm 2015, tổng giá trị cạc mặt dính líu điện tử xuất khẩu hạng Samsung Việt Nam lên đến 33 tỷ USD. Hãng giờ có 3 nhà máy tại Việt Nam

Với việc cung tương ứng kiếm 35% tổng sản lượng mót bị di động hạng Samsung trên rành cầu, cạc nhà máy tại Việt Nam hạng hãng tốt dự báo có thể chịu ảnh hưởng tự việc ngưng sinh sản Note 7. Song trong suốt thông cáo tốt ban bố cận nhất, đại gia điện tử nà khẳng định xuất khẩu năm 2016 hạng Samsung Việt Nam sẽ đừng chịu lắm ảnh hưởng. Việc đả hạng kiếm 110.000 cần lao cũng sẽ tốt bảo đảm.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button