Sự vắt Galaxy Note 7 tác động chửa đáng kể tới kim ngạch xuất khẩu

29915ade46

Sự vắt Galaxy Note 7 tác động chửa đáng kể tới kim ngạch xuất khẩu

Trong mỏng tình hình kinh tế tầng lớp tháng 10, Tổng cộc cằn Thống kê vẫn tiễn ra những đánh giá phăng tác động ngữ việc Samsung thu hồi sản phẩm Galaxy Note 7 đối xử đồng hoạt động xuất khẩu. Đại gia đến tự Hàn Quốc nè tự vài ba năm trở lại đây vẫn tắt góp phần to trong suốt cơ beo xuất khẩu mặt quy hàng điện thoại di động và thiêng liêng kiện ngữ Việt Nam, cũng như có vai trò không trung bé trong suốt kim ngạch xuất hếtng nói chung.

Tuy nhiên, Tổng cộc cằn Thống kê cho biết, thực tại, sự thế Galaxy Note 7 hiện thời tác động chửa đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu ngữ tốp quy hàng trên. Nguyên nhân dịp theo cơ quan tiền quản lý là đơn phần Galaxy Note 7 ngữ cạc nhà máy Samsung tại Việt Nam sinh sản phanh phân phối thường xuyên tại thị trường trong suốt nác, trong suốt khi xuất khẩu sản phẩm nè hiện thời choán tỷ trọng không trung to.

Sự thế tội lỗi pin ngữ Samsung Galaxy Note 7 hiện thời tác động chửa đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu ngữ tốp quy hàng điện thoại và thiêng liêng kiện. Ảnh: Reuters

Mặt khác, theo cơ quan tiền thống kê, Samsung Việt Nam vẫn đẩy mạnh xuất khẩu cạc thòng sản phẩm điện thoại khác đặng bù ra sự vuột giảm kim ngạch xuất khẩu ngữ mặt quy hàng nè.

“Trong 15 ngày đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ngữ riêng tốp quy hàng điện thoại và thiêng liêng kiện đạt 1,35 tỷ USD, tăng 2,1% so đồng đồng kỳ 2015. Ước tính toán kim ngạch xuất khẩu tốp quy hàng điện thoại và thiêng liêng kiện tháng 10 năm nay tăng 5% so đồng đồng kỳ năm ngoái”, Tổng cộc cằn Thống kê chtương ứng dẫn.

Cơ quan tiền nè cũng dự báo sự thế Galaxy Note 7 có thể chỉ đánh tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu ngữ hết năm 2016 giảm từng 0,3 chấm phần trăm, đơn chừng độ phanh đánh giá không trung to.

Tổng cộc cằn Thống kê cho biết, tính toán chung 10 tháng năm nay, kim ngạch quy hàng hóa xuất khẩu mộng tính toán đạt 144,1 tỷ USD, tăng 7,2% so đồng đồng kỳ năm trmộng. Trong đấy, mặt quy hàng điện thoại và thiêng liêng kiện đạt 28,3 tỷ USD, tăng 10,3%.

Năm 2015, tổng giá trị cạc mặt quy hàng điện tử xuất khẩu ngữ Samsung Việt Nam lên đến 33 tỷ USD. Hãng hiện thời có 3 nhà máy tại Việt Nam

Với việc cung tương ứng từng 35% tổng sản lượng màng màng bị di động ngữ Samsung trên tuyền cầu, cạc nhà máy tại Việt Nam ngữ hãng phanh dự báo có thể chịu ảnh hưởng tự việc dứt sinh sản Note 7. Song trong suốt thông cáo phanh ban bố cận nhất, đại gia điện tử nè khẳng định xuất khẩu năm 2016 ngữ Samsung Việt Nam sẽ không trung chịu có ảnh hưởng. Việc đánh ngữ từng 110.000 cần lao cũng sẽ phanh bảo đảm.

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button