Q7 Riverside Complex Đào Trí,

Việt Nam xuất siêu 3,5 tỷ USD trong 10 tháng

ed442b04f1

Việt Nam xuất siêu 3,5 tỷ USD trong 10 tháng

(Hungthinhland) – Tổng cục Thống kê cho biết, 10 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước đạt 3,5 tỷ USD.

Việt Nam xuất siêu 3,5 tỷ USD trong 10 tháng

Việt Nam xuất siêu 3,5 tỷ USD trong 10 tháng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm cả nước ước đạt hơn 284 tỷ USD.

Trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 144 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Còn nhập khẩu ước đạt hơn 140,5 tỷ USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, 10 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu ước đạt 3,5 tỷ USD. Nếu tính riêng trong tháng 10, cả nước lại nhập siêu khoảng 200 triệu USD, trong đó, xuất khẩu ước đạt 15,5 tỷ USD còn nhập khẩu ước đạt 15,7 tỷ USD.

Mức xuất siêu tính từ đầu năm đến nay có được là do thặng dư cán cân thương mại ở các tháng 1, 3,4,6,7,8.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, có nhiều mặt hàng xuất khẩu lớn, bao gồm: Hàng dệt may (gần 20 tỷ USD); giày dép (hơn 10 tỷ USD); điện tử máy tính và linh kiện (14,8 tỷ USD); thủy sản (5,7 tỷ USD); rau quả (2,0 tỷ USD); hạt điều (2,3 tỷ USD); cà phê 2,7 tỷ USD…

(Theo Bizlive)

Rate this post

Share this post


asfasfasfsa
Call Now Button